Visie Missie

Onze focus

De druk in de eerste lijn neemt enorm toe. Er is een groot tekort aan zorgprofessionals, terwijl werk zich opstapelt. PharmaPartners legt de focus op automatisering van zorgprocessen om de druk in de praktijk en apotheek te verminderen. Daarbij verbindt ons uniek ICT-systeem zorgverleners onderling en met de patiënt voor veilige en goede gegevensuitwisseling. Met welke thema’s houden we ons verder actief bezig?

Download ""