PharmaPartners verbindt voor verbetering

eHealth

Samen beslissen, eigen regie, persoonsgerichte zorg. Als zorgverlener kiest u hier uw eigen weg in, al dan niet in samenwerking met een zorggroep. Feit is dat steeds meer mensen een actieve rol nemen in hun eigen gezondheid en zorg. En dat zij daarbij digitale ondersteuning verwachten. Net zoals zij dat gewend zijn bij de bank, verzekeraar of reisorganisatie. De overheid stimuleert dit, bijvoorbeeld door wettelijk te regelen dat patiënten hun medisch dossier elektronisch mogen inzien. Met de inzet van e-health faciliteert u een grotere betrokkenheid van uw patiënten. Tegelijkertijd biedt het kansen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden

Eén dashboard voor patiënten

Wij voorzien een steeds grotere rol van patiënten bij het delen van zorginformatie. Alleen al omdat zij hiervoor in de meeste gevallen expliciete toestemming moeten geven. Uw patiënt weet als geen ander of de informatie compleet is en kan deze aanvullen. Daarom stellen wij patiënten centraal in onze e-healthontwikkeling. Onze ambitie is dat patiënten hun gezondheid en zorg vanuit één platform of dashboard kunnen monitoren. Hiervoor moet informatie uit onze eigen systemen, informatie uit andere zorgsystemen en informatie van de patiënt zelf worden ontsloten. Daar werken we naartoe. We volgen de MedMij-standaarden voor een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) en zoeken samenwerking waar dat kan.

Met ruim 10 miljoen patiëntendossiers in Medicom en Pharmacom, een traditie in het ondersteunen van samenwerking tussen huisartsen, apothekers en patiënten en een op open standaarden gebaseerd patiëntenportaal, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen bij het realiseren van een systeemonafhankelijk e-healthportaal.

Gerelateerde cases

Meer cases

Certificering

Kwaliteit is geen toeval. Daarom besteedt PharmaPartners veel tijd en aandacht aan het goed inrichten van de interne processen. Certificering maakt de kwaliteit en veiligheid van die processen inzichtelijk voor u als klant. Zo kunt u voldoen aan de eisen die de wetgever aan u stelt.  PharmaPartners is gecertificeerd voor de ISO 9001, ISO 27001 en de NEN 7510. Deze betreffen de informatiebeveiliging in het algemeen en de specifieke, aanvullende normen voor de zorg.

Logo Dekra certificate ISO/IEC:27001 Logo Dekra certificate NEN:7510 Logo Dekra certificate ISO:9001
Download ""