E-health

Terug
Eén digitale toegangspoort voor gezondheid en zorg
Samen beslissen, eigen regie, persoonsgerichte zorg. Als zorgverlener kiest u hier uw eigen weg in, al dan niet in samenwerking met een zorggroep. Feit is dat steeds meer mensen een actieve rol nemen in hun eigen gezondheid en zorg. En dat zij daarbij digitale ondersteuning verwachten. Net zoals zij dat gewend zijn bij de bank, verzekeraar of reisorganisatie. De overheid stimuleert dit, bijvoorbeeld door wettelijk te regelen dat patiënten hun medisch dossier elektronisch mogen inzien. Met de inzet van e-health faciliteert u een grotere betrokkenheid van uw patiënten. Tegelijkertijd biedt het kansen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden

Eén dashboard voor patiënten

Wij voorzien een steeds grotere rol van patiënten bij het delen van zorginformatie. Alleen al omdat zij hiervoor in de meeste gevallen expliciete toestemming moeten geven. Uw patiënt weet als geen ander of de informatie compleet is en kan deze aanvullen. Daarom stellen wij patiënten centraal in onze e-healthontwikkeling. Onze ambitie is dat patiënten hun gezondheid en zorg vanuit één platform of dashboard kunnen monitoren. Hiervoor moet informatie uit onze eigen systemen, informatie uit andere zorgsystemen en informatie van de patiënt zelf worden ontsloten. Daar werken we naartoe. We volgen de MedMij-standaarden voor een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) en zoeken samenwerking waar dat kan.

Met ruim 10 miljoen patiëntendossiers in Medicom en Pharmacom, een traditie in het ondersteunen van samenwerking tussen huisartsen, apothekers en patiënten en een op open standaarden gebaseerd patiëntenportaal, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen bij het realiseren van een systeemonafhankelijk e-healthportaal.

Onze oplossingen

MijnGezondheid.net

Via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net is uw praktijk of apotheek 24 uur per dag, 7 dagen per week online bereikbaar. U vergroot de toegankelijkheid en biedt uw patiënten toegang tot hun actuele medische en medicatiegegevens en allerlei online diensten. Dat geeft u de mogelijkheid om uw werkproces efficiënter in te richten. Zo komt het leveren van meer zorg in minder tijd binnen handbereik.

Patiëntgerichte praktijkwebsite

Samen met Yard Zorgsites is een intuïtieve praktijkwebsite ontwikkeld waarop uw patiënten snel de juiste informatie vinden. U kunt de praktijkwebsite koppelen met MijnGezondheid.net, zodat uw patiënten makkelijk toegang hebben tot alle functies van het portaal én het gebruik van uw online dienstverlening toeneemt.

MedGemak patiëntenapp

Altijd en overal via je smartphone toegang tot veelgebruikte functies van MijnGezondheid.net. Dat kan met de nieuwe MedGemak patiëntenapp.